نوشته شده توسط ا.بازرگانی   

میله ها و دروازه ها:میله والیبال طرح تایگر مدرج گیربکس دار با تور اعلا فدراسیونی وسیم بکسل:
دروازه هندبال-فوتسال -آهنی تاشو متحرک از جنس پروفیل 60*60 و 40*40

در ابعاد 300*200 سانتی متر :


 

 


 

 

پایه بدمینتون :